Monday, 9 May 2011

Kegigihan Parameswara Membangunkan Kesultanan Melayu Melaka

 1. Bantuan orang laut:
 • Menjaga keselamatan perairan Melaka
 • Mahir selok belok Selat Melaka  
 • Taat setia kepada Sultan dan Kerajaan
 1. Ikatan Konsep Daulat:
 • Hubungan raja dan rakyat umpama pokok dan akar
 • Orang asli membekalkan hasil hutan,membekalkan hasil laut dan menjaga keselamatan Selat Melaka
 •  Manakala orang melayu sebagai pentadbir (Ketua-Ketua Masyarakat)Hulubalang dan Biduanda.

Hubungan Diplomatik Melaka

 1. Hubungan Dengan Cina
 • Lawatan laksamana Ying Chin(1404)
 • Lawatan laksamana Cheng Ho
 • Pohon naungan Cina dan setuju hantar ufti
 • Melaka dianugerahkan alat kebesaran dan diiktiraf olah China
 • Jalin hubungan 2 hala
 • Siam dan Majapahit tidak berani mengancam  Melaka

Hubungan Diplomatik Melaka

 1. Hubungan Dengan Siam:
 • Mengelakkan daripada perang
 • Mengiktiraf  kedaulatan Melaka

Kegigihan Parameswara Membangunkan Kesultanan Melayu Melaka

 1. Sistem Pemerintahan Yang Teratur:
 • lantik pembesar bertanggungjawab terhadap hal ehwal
 •  40 bentara jalan perintah raja
 1. kemudahan pelabuhan:
 • biduanda kecil bawa alat kebesaran
   diraja 
 • membaiki kapal  bekalan air bersih,makanan,tenaga dan penginapan

Sunday, 8 May 2011

Paramaswara Putera Raja Palembang

 • Berusaha membebaskan diri daripada  majapahit 
 • Diserang oleh majapahit dan telah berundur ke temasik 
 • Membunuh temaggi (wakil siam dan pemerintah temasik 
 • Berundur ke muar kerana diancam oleh siam dan majapahit 
 • Berundur ke sening ujung,Bertam dan ke utara 
 • Tiba di perkampungan nelayan  yang didiami oleh orang melayu ,orang laut dan orang asli

  Asal-usulNama Melaka

  • Sejarah Melayu-Peristiwa pelanduk menendang anjing perburuan,dipilih untuk bina kerajaan,sempena namapokok tempat Parameswaraberehat
  • Istilah Arab-'MULAQAH'bermaksud pertemuan,'MALAQAT' bermaksud tempat perhimpunan segala pedagang
  • Mitos Hindu-'AMALAKA'bermaksud pokok pertama tumbuh di alam semesta

  Faktor-Faktor Pemilihan Perkampungan Nelayan Oleh Nelayan

  • Berhampiran dengan laut yang menjadi  laluan kapal pedagangan 
  • Bekalan air bersih mudah diperolehi
  • Bentuk muka bumi yang berbukit bukau menjadi petunjuk pelayar dan memudahkan urusan mengawal Selat Melaka
  • Pokok bakau dan api-api dijadikan benteng pertahanan dan pelindung semula jadi
  • Terlindung dari tiupan angin monsun